THE CHRONICLE OF THE KUDNOVE SILTSE AND THE BOYARS OF PEREYASLAVL OF RUS’

Keywords: boyars of Pereyaslavl, Kudin, Demyan Kudnovych, Chobitko, Simon, Heorgi, Kudnove siltse, Deminesc

Abstract

The article deals with the life of several well-known boyars of Pereyaslavl from different sources.They left their mark not only in the chronicles, but also in life, Kyiv Pechersk Patericon. Even a superfi cial survey of the lives of these fi gures, mentioned in the sources only a few times, shows that they occupied an important place in the life of the Pereyaslavl, the great Kyiv and other princes. Many depended depeneded from them, and they often decided the fate of different princes. Their activities were directly or indirectly connected with the most famous prince of Pereyaslavl Volodymyr Monomakh and his immediate descendants. It was made an attempt to locate certain toponyms associated with Pereyaslavl boyars.

References

1. Braichevskyi M.Yu. Tvory [Writings]. Kyiv, 2004, vol. 1, 720 p.

2. Brakhnov V.M. Pro mistsevi nazvy Pereiaslav-Khmelnytskoho raionu na Kyivshchyni [About local names of Pereyaslav-Khmelnitsky region in Kyiv region]. Movoznavstvo, Kyiv, 1957, vol. 14, pp. 40–51.

3. Buzian H.M., Builuk M.M., Kolybenko O.V., Tovkailo M.T. Zvit pro robotu Pereiaslav-Khmelnytskoi arkheolohichnoi ekspedytsii za 1990 r. [Report on the work of Pereyaslav-Khmelnytsky archaeological expedition in 1990]. NA IA NANU, 1990/186, 40 p.

4. Buzian H.M., Builuk M.M., Kolybenko O.V., Tovkailo M.T. Zvit pro robotu Pereiaslav-Khmelnytskoi arkheolohichnoi ekspedytsii za 1991 r. [Report on the work of Pereyaslav-Khmelnitsky archeological expedition in 1991]. NA IA NANU, 1991/211, 25 p.

5. Dnevnik Erikha Lyassoty iz Stebleva [Diary of Erich Lassota from Steblev]. Memuary otnosyashchiesya k istorii Yuzhnoy Rusi, issue 1 (XVI st.), Kiev 1890, pp. 137–190.

6. Ipatyevskaya letopis [Ipatiev Chronicle]. Polnoe sobranie russkikh letopisey. Tom vtoroy, 2-e izd., Moskva, 2001, 648 p.

7. Etymolohichnyi slovnyk litopysnykh heohrafi chnykh nazv Pivdennoi Rusi [Etymological Dictionary of chronicles of geographical names of Southern Rus’]. red. O.S. Stryzhak, Kyiv, 1985, 254 p.

8. Kievo-Pecherskiy paterik [The Kiev Pechersk Paterik]. Biblioteka literatury Drevney Rusi / RAN. IRLI; pod red. D.S. Likhacheva, L.A. Dmitrieva, A.A. Alekseeva, N.V. Ponyrko, vol. 4, XII vek. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4945

9. Kolybenko O.V. Davnoruski toponimy Pereiaslavshchyny [Old Rus’ place names of Pereyaslavl region]. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2002, issue 13, pp. 128–139.

10. Kolybenko O.V. Do pytannia pro litopysne Yanchyne siltse [On the question of the annals village of Yankees]. Problemy vyvchennia serednovichnoho sela na Polissi, Chernihiv, 1992, pp. 62–66.

11. Korinnyy N.N. Pereyaslavskaya zemlya, Х – pervaya polovina ХІІІ veka [Pereyaslav land, X – the fi rst half of the 13th century]. Kiev, 1992, 312 p.

12. Lyaskoronskiy V.G. Istoriya Pereyaslavl’skoy zemli s drevneyshikh vremen do poloviny ХІІІ st. [History of Pereyaslavl land from ancient times to half of the 13th century]. 2-e izd., Kiev, 1903, 422 p., karta.

13. Makhnovets L.Ie. Litopys Ruskyi [Chronicle of Rus’]. Kyiv, 1989, 591 p.

14. Mikheev S.M. Varyazhskie knyaz’ya Yakun, Afrikan i Shimon: literaturnye syuzhety, transformatsiya imen i istoricheskiy kontekst [Varangian princes Yakun, African and Shimon: literary subjects, the transformation of names and historical context]. Drevnyaya Rus’. Voprosy medievistiki, Moskva, 2008, № 2 (32), pp. 27–32.

15. Nikonovskaya letopis [The Nikon Chronicle]. Polnoe sobranie russkikh letopisey. Tom devyatyy, Sankt-Peterburg, 1862, 256 p.

16. Nikonovskaya letopis [The Nikon Chronicle]. Polnoe sobranie russkikh letopisey. Tom desyatyy, Sankt-Peterburg, 1885, 244 p.

17. Khudozhestvennaya proza Kievskoy Rusi ХI–XIII vekov [Art prose of Kievan Rus’ of the 11th–13th centuries]. Moskva, 1957, 370 p.

Author Biography

Volodymyr Kolybenko

Senior Researcher of the National Museum of History
of Ukraine.

Published
2018-04-02
How to Cite
Kolybenko, V. (2018). THE CHRONICLE OF THE KUDNOVE SILTSE AND THE BOYARS OF PEREYASLAVL OF RUS’. Pereiaslav Chronicle, (13), 70-76. Retrieved from https://pc-journal.org/index.php/journal/article/view/19
Section
CHAPTER ІІ. PAGES OF HISTORIOGRAPHY, SOURCE STUDYING, SPECIAL HISTORICAL DICSIPL